background

Често задавани въпроси

Стойността на месечните абонаментни такси, зависи от спецификата на фирмата, в кой сектор от икономиката е дейността ù, регистрирана ли е фирмата по ЗДДС, броя на заетия персонал, броя на първичните и вторични документи, броя на банковите сметки, броя на търговските обекти и складове, броя на производствените цехове, броя на дълготрайните активи и т.н.
Да, Счетоводна къща „Мира Консулт“ ЕООД предлага обслужване при клиента, като за целта доставя необходим персонал на място. Условията за такъв вид обслужване се договарят отделно и в зависимост от специфичните изисквания на клиента.